www.aiafiran.net

تاریخ تولد و مرگ یک انسان، همه زندگی او را تشکیل نمیدهد، آنچه زندگی یک فرد را از روز تولد تا لحظه مرگ میسازد, روحیه ، صفا، انسانیت و اخلاقیات اوست


با عشق به سرزمین اهورائی‌امان ایران، «‌انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران » فعالیت خود را برای رهایی میهن از اسارت دستاربندان اسلامی آغاز میکند. طی سالیان متمادی، همگان برای نجات ایران از اسارت ملایان، از اتحاد و همبستگی سخن میگویند، یعنی همان عواملی که این روزها بین هموطنان، بویژه سران اپوزیسیون خارج از کشور، حکم کیمیا را دارد و هیچگاه از مرحله حرف قدمی پیش نرفته و همه ادعاها نیز شعارگونه و توخالی است.پایه های اصلی یک اجتماع متمدن روی شانه‌های افراد آن جامعه استوار است و اگر افراد یکه تشکیل دهنده اجتماع هستند مسئولانه و هوشیارانه راه خود را از بیراهه تشخیص دهند، آنوقت میتوان به آینده ای روشن امیدوار بود و آن ملت مسلمأ به آنچه استحقاق و شایستگی آنرا دارد، خواهد رسید.در این دوران حساس و سرنوشت ساز، ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران که در خارج ازکشور زندگی میکنند تصمیم گرفته‌اند برای همراهی، همکاری و کمکهای مادی و معنوی به‌ ورزشکاران ایران بویژه آنهاییکه در کشورهای خارج زندگی رقت‌باری را میگذراند، انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران را ایجاد تا با کمک و یاری هموطنان ورزشدوست بتوانند آرامش و امید را برای قهرمانان و خانواده‌ی آنان فراهم کنند

"زنان ایرانی، زمان تغییر است"

هم میهنان عزیزم

آن چه امروز از زبان زنان ایرانی به گوش جهان می رسد طنین فریاد همه مردم ایران است که با مرگ مهسا امینی به دست سرکوب گران آزادی و برابری به اوج رسیده و همه آن چه را که در گریز از اختناق، و برگذشتن از تنگناهای اجتماعی، و فروپاشی حصارهای سیاسی بر ایران و مردم ایران و فرهنگ ایران می گذرد به گوش جهانیان می رساند، و نام همیشه زنده جان باختگان راه آزادی و پدران و مادرانی را که به سوگ این نوجوانان نشسته اند به برگ های تاریخ می سپارد

امروز زنان و مردان ایرانی، استوار و مصمم و آگاه برای دستیابی به آزادی، چه بسا به بهای زندگیشان، به پا خاسته اند. بر ماست که در رسایی هرچ بیشتر صدای این جویندگان آزادی بکوشیم و دوش به دوش همه ایرانیان تا تحقق کامل این اهداف گام برداریم و از پا ننشینیم.

شهبانو فرح پهلوی

«قهرمان، راهت پُر رهرو باد»

www.aiafiran.net
Powered by Webnode
Create your website for free!